An bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Céard is maoin dhliteanach ann ó thaobh CMÁ de

Tá maoin faoi dhliteanas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) más maoin chónaithe í ar an dáta luachála, is é sin an 1 Bealtaine 2013.

Is éard is ‘maoin chónaithe’ ann ná aon fhoirgneamh (nó cuid d’fhoirgnimh) a úsáidtear, nó atá oiriúnach le húsáid mar áit chónaithe. Ní bhaineann CMÁ le láithreacha forbraíochta ná le talamh feirme.

Aon mhaoin nach bhfuil áitithe ach atá oiriúnach le húsáid mar áit chónaithe, is maoin dhliteanach fós í ó thaobh CMÁ de.

Tá aon mhaoin a mheastar de ghnáth nach bhfuil sé oiriúnach lena húsáid mar áit chónaithe, ach atá áitithe mar áit chónaithe, faoi dhliteanas CMÁ. Tá sé seo i bhfeidhm is cuma riocht na maoine.

Chun críocha luachála, is maoin chónaithe freisin áiseanna atá mar chuid den mhaoin, amhail:

  • clós, gairdíní nó seid
  • cabhsán
  • garáiste
  • tailte eile atá bainteach leis an maoin (suas le hacra amháin).

Ar aghaidh: Maoin tráchtála