Díolúintí agus faoisimh CMÁ do 2013 go dtí 2021

Tógálaithe nó forbróirí le maoin a tógadh ach nár díoladh

Feidhmíodh an díolúine seo ó Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) ó 2013 go dtí 2021 do maoine a tógadh agus ar le tógálaí nó forbróir iad a d’fhan de bheith neamhdhíolta. Chun cáiliú le haghaidh na díolúine, ba chóir don mhaoin a bheith:

  • tógtha mar chuid de thrádáil an tógálaí nó an fhorbróra
  • gan úsáid fós mar áit chónaithe
  • agus
  • gan ioncam a bheith ginte aige a bhí faoi dhliteanas Cánach Ioncaim nó Cánach Corparáide.

Níl an díolúine seo ar fáil don tréimhse luachála CMÁ ó 2022 go dtí 2025 agus an dá bhliain sin san áireamh.

Ar aghaidh: Maoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe