Díolúintí agus faoisimh CMÁ do 2013 go dtí 2021

Maoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe

Feidhmíodh an díolúine Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) seo ó 2013 go dtí 2021 do mhaoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe, a dtugtar ‘scáileastáit’ orthu chomh maith.

Bhí na heastáit seo sainithe ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (in S.I. 91 of 2013).

Le deimhniú go raibh do mhaoin i dteideal na díolúine seo, bhí ort an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • athbhreithniú a dhéanamh ar liosta na n-eastát sonraithe sna Rialacháin (I.R. Uimhir 91 de 2013) Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil).
  • a dheimhniú go raibh d’eastát tithíochta sonraithe ar an liosta.
  • agus
  • a dheimhniú go raibh do mhaoin taobh istigh de chomhordanáidí sonraithe na maoin incháilithe chun díolúine a éileamh i leith an eastáit sin.

Bhí na comhordanáidí sonraithe seo léirithe go soiléir i gcolún cúig den liosta san I.R.. Bhí tú in ann a dheimhniú go raibh do mhaoin taobh istigh de na comhordanáidí ach féachaint ar an suíomh idirlín myplan. Mura raibh aon chomhordanáidí luaite ar an liosta, bhí an t-eastát sonraithe uile i dteideal na díolúine seo.

Níl an díolúine seo ar fáil don tréimhse luachála CMÁ ó 2022 go dtí 2025 agus an dá bhliain sin san áireamh.

Ar aghaidh: Maoin a ceannaíodh mar bhaile in 2013