Maoine atá faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Léargas ginearálta

Tá do mhaoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) don tréimhse luachála ó 2022 go dtí 2025 más maoin chónaithe í.  Beidh an luacháil ar do mhaoine ar 1 Samhain 2021 i bhfeidhm don tréimhse ceithre bliana ó 2022 go 2025.

Féadfaidh sé nach raibh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ don tréimhse luachála roimhe seo, is é sin ó 2013 go 2021, má tógadh do theach tar éis 2013. Tiocfaidh do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ don chéad tréimhse luachála eile, áfach, is é sin ó 2022 go dtí 2025, más maoin chónaithe í ar an 1 Samhain 2021.

Mura raibh do mhaoin ina maoin chónaithe ar an 1 Samhain 2021, ní bheidh sé faoi dhliteanas CMÁ don bhliain 2022. Féadfaidh sé go dtiocfaidh do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ i mblianta níos déanaí, áfach. Tagann maoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ do bhliain áirithe más maoin chónaithe í ar an 1 Samhain sa bhliain roimhe. Mar shampla, tiocfaidh maoin de bheith faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) ó 2023 ar aghaidh más maoin chónaithe í ar an dáta dlite, is é sin an 1 Samhain 2022.

Níl do mhaoin faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla do 2022 má bhí sí do-áitrithe nó mí-oiriúnach lena húsáid mar áit chónaithe ar an 1 Samhain 2021.

Féadfaidh sé go mbeidh do mhaoin díolmhaithe ó CMÁ má chomhlíonann sí na coinníollacha chuí. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Díolúintí na Cánach Maoine Áitiúla do 2022 go dtí 2025.

I gcás úinéir nó duine atá faoi dhliteanas i leith maoin chónaithe ar an 1 Samhain d'aon bhliain ar leith, beidh an duine sin faoi dhliteanas CMÁ an bhliain dár gcionn. Ciallaíonn sé seo go bhfuil tú fós faoi dhliteanas CMÁ do 2022 is cuma má dhíolann tú an mhaoin tar éis an 1 Samhain 2021. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cé atá faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla.

Do thaifead maoine leis na Coimisinéirí Ioncaim

Tá Uimhir Aitheantais Maoine (uimhir aitheantais) sannta ag na Coimisinéirí Ioncaim chuig gach maoin chónaithe chun críocha CMÁ. Sannadh UAP do gach duine atá faoi dhliteanas CMÁ ar aon mhaoin chónaithe (Uimhir Aitheantais Phearsanta). Cuirtear an Uimhir Aitheantais Maoine agus UAP ar fáil duit ar gach comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim, ar chóir duit a stóráil go cúramach.

Chun rochtain ar do thaifead maoine, féadfaidh tú do shonraí reatha logála isteach seo le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid. De rogha ar sin, féadfaidh tú logáil isteach ar Sheirbhís ar líne CMÁ go díreach. Teastóidh d’Uimhir Aitheantais Maoine agus an UAP chun logáil isteach, chomh maith le d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó d’Uimhir Tagartha Cánach. 

Mura bhfuil d’Uimhir Aitheantais Maoine ná do UAP agat, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh iad a sheoladh chugat tríd an tseirbhís ar líne CMÁ. Ní bheidh ort ach do UPSP nó an Uimhir Tagartha Cánach a chur isteach chun an t-iarratas a thíolacadh. Seolfar d’Uimhir Aitheantais Maoine agus do UAP sa phost chugat chuig an seoladh ar an taifead don UPSP nó don Uimhir Tagartha Cánach a chuireann tú ar fáil. Má d’athraigh tú do sheoladh le déanaí, ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas láithreach.

Ar aghaidh: Maoine cónaithe atá faoi dhliteanas CMÁ