Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á ceannach agat ó údarás áitiúil

Ceadaíodh d’údaráis áitiúla a gcuid maoin cónaithe uile a luacháil i mbanda luachála 1, is é sin ‘náid go €100,000’, de réir 1 Bealtaine 2013.

Céard atá le déanamh má cheannaím maoin ó údarás áitiúil?

Má cheannaíonn tú maoin ó údarás áitiúil:

  • féadfaidh an ceannaitheoir glacadh leis gur dhearbhaigh an t-údarás áitiúil luach margaidh réasúnach i leith na maoine
  • féadfaidh an ceannaitheoir glacadh leis an luacháil banda 1 a dhearbhaigh an tÚdarás Áitiúil, is cuma praghas an díola
  • níl aon CMÁ breise dlite le híoc ag an Údarás Áitiúil más mó praghas an díola ná €100,000
  • féadfaidh an ceannaitheoir leanúint le CMÁ bunaithe ar an luacháil seo a íoc go dtí an chéad dáta eile luachála (1 Samhain 2020)
  • ní theastaíonn aon imréiteach ginearálta ná sonrach ó na Coimisinéirí Ioncaim.