CMÁ – Céard atá le déanamh in 2020

Spriocdhátaí um thíolacadh agus íoc

Má d’íoc tú do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) i leith 2019 ag baint úsáid as íocaíocht aonuaire, agus más mian leat do CMÁ i leith 2020 a íoc trí thráthíocaíochtaí, ní mór duit do rogha íocaíocht a chur faoinár mbráid roimh 25 Samhain 2019.

Is cuma cén chaoi ar íoc tú do CMÁ i leith 2019, féadfaidh tú modh íocaíochta éagsúil a roghnú le haghaidh 2020. Féadtar roghnú íoc go hiomlán in aon íocaíocht aonair amháin, nó d’íocaíochtaí a roinnt thar 2020. Ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoin athrú ar an modh íocaíochta faoi 25 Samhain 2019 tríd an gcóras CMÁ ar líne nó tríd an Deasc Chabhrach don CMÁ.

Braitheann an dáta chun do CMÁ i leith 2020 a íoc ar an modh íocaíochta a roghnaíonn tú:

  • 10 Eanáir 2020: Is é seo an dáta is deireanaí chun íoc go hiomlán le hairgead tirim, le seic, le cárta creidmheasa nó le cárta dochair.
  • Eanáir 2020: Is i mí Eanáir a thosaíonn tráthíocaíochtaí trí asbhaint ag an bhfoinse agus gnáthíocaíochtaí airgid thirim trí sholáthraí seirbhíse íocaíochta.
  • 15 Eanáir 2020: Is i mí Eanáir a thosaíonn íocaíochtaí míosúla dochair dhírigh agus leantar le híocaíocht ar an 15ú lá de gach mí.
  • 21 Márta 2020: Is é seo an dáta asbhainte le haghaidh Treoir Dochair Bhliantúil nó íocaíocht um Údarú Dochair Aonair.

Ar aghaidh: Cé mhéad atá dlite i leith 2020?