CMÁ – Céard atá le déanamh in 2020

Spriocdhátaí um thíolacadh agus íoc

Má d’íoc tú do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) i leith 2019 le híocaíocht aonuaire agus más mian leat do CMÁ i leith 2020 a íoc le tráthíocaíochtaí, ní mór duit do rogha íocaíochta a chur faoinár mbráid faoin 25 Samhain 2019.

Is cuma cén chaoi ar íoc tú do CMÁ i leith 2019, féadfaidh tú modh íocaíochta éagsúil a roghnú le haghaidh 2020. Féadtar roghnú íoc go hiomlán in aon íocaíocht aonair amháin, nó d’íocaíochtaí a roinnt thar 2020. Ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoin athrú ar an modh íocaíochta faoi Dé Luain 25 Samhain 2019 tríd an gcóras CMÁ ar líne nó tríd an Deasc Chabhrach don CMÁ.

Braitheann an dáta chun do CMÁ i leith 2020 a íoc ar an modh íocaíochta a roghnaíonn tú:

  • 10 Eanáir 2020: Is é seo an dáta is deireanaí chun íocaíocht iomlán a dhéanamh le hairgead tirim, le seic, le cárta creidmheasa nó le cárta dochair.
  • Eanáir 2020: Tráthíocaíochtaí trí asbhaint ag an bhfoinse agus gnáthairgead tirim. Is i mí Eanáir a chuirtear tús le híocaíochtaí trí sholáthraithe seirbhísí íocaíochtaí.
  • 15 Eanáir 2020: Is i mí Eanáir a chuirtear tús le híocaíochtaí míosúla dochair dhírigh agus leantar leis na híocaíochtaí ar an 15ú lá de gach mí.
  • 21 Márta 2020: Dáta asbhainte bunaidh le haghaidh Treoir Dochair Bhliantúil nó Treoir Dochair Aonair.
  • Tá síneadh ama curtha leis an dáta asbhainte na nDochar Bliantúil, a asbhaintear de ghnáth ar an 21 Márta, go dtí an 21 Iúil 2020. Tagann an cinneadh seo leis na bearta a d’fhógair na Coimisinéirí Ioncaim i leith COVID-19.

Ar aghaidh: Cé mhéad atá dlite i leith 2020?