CMÁ – Céard atá le déanamh in 2020

An eiseofar litreacha meabhrúcháin íocaíochta?

Eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim meabhrúcháin íocaíochta CMÁ gach bliain. Gheobhaidh tú litir, i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna 2019, más rud é:

  • gur íoc tú do CMÁ i leith 2019 le híocaíocht aonuaire
  • gur athraigh d’údarás áitiúil an ráta CMÁ le haghaidh 2020.

Gheobhaidh tú litir ag tráth níos déanaí más rud é gur modh íocaíochta dochair dhírigh nó dochair bhliantúil a tugadh ar aghaidh ó 2019 atá i gceist:

  • eiseofar an litir dochair dhírigh i mí na Nollag 2019
  • eiseofar an litir dochair bhliantúil i mí an Mhárta 2020.

An bealach is tapúla agus is éasca chun d’íocaíocht a shocrú ná tríd an gcóras CMÁ ar líne. Ní mór duit d’Uimhir Aitheantais Maoine agus PIN a úsáid – luaitear é seo ar gach litir maidir leis an CMÁ. Mura bhfuil d’Uimhir Aitheantais Maoine nó do PIN agat, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne chun go seolfaí iad amach chugat arís.

Is mar seo a leanas a eiseofar na litreacha meabhrúcháin íocaíochta le haghaidh 2020
An modh íocaíochta a úsáideadh in 2019An bhfaighidh tú litir i leith 2020?Céard is gá a dhéanamh i leith 2020?An dáta dlite íocaíochta le haghaidh gach modha íocaíochta
Íocaíocht aon uaire (Cárta creidmheasa nó dochair, seic, airgead tirim). Gheobhaidh, i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna 2019. Cuir do rogha modha íocaíochta in iúl dúinn ar líne faoi 25 Samhain 2019. 10 Eanáir 2020
Soláthraí seirbhíse 3ú páirtí (An Post, Omnivend, Payzone nó PayPoint). Gheobhaidh, i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna 2019. Cuir do rogha modha íocaíochta in iúl dúinn ar líne faoi 25 Samhain 2019. 10 Eanáir 2020
Treoir páipéir Dochair Aonair. Gheobhaidh, i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna 2019. Cuir do rogha modha íocaíochta in iúl dúinn ar líne faoi 25 Samhain 2019. Le hasbhaint ar 21 Márta 2020, ach amháin má shonraítear dáta níos túisce ná sin.
Treoir Dochair Bhliantúil (ar líne) ar feadh 1 bhliain amháin. Gheobhaidh, i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna 2019. Cuir do rogha modha íocaíochta in iúl dúinn ar líne faoi 25 Samhain 2019. Le hasbhaint ar 21 Márta 2020, ach amháin má shonraítear dáta níos túisce ná sin.
Treoir Dochair Bhliantúil (ar líne) agus rogha le haghaidh blianta atá le teacht.

Gheobhaidh, i mí an Mhárta 2020 agus méid an dochair curtha in iúl ann.

Ní theastaíonn gníomhú. Leasóidh na Coimisinéirí Ioncaim íocaíochtaí athfhillteacha chun aon athrú i ráta an Údaráis Áitiúil a chur san áireamh. Le hasbhaint ar 21 Márta gach bliain.
Dochar díreach Gheobhaidh, i mí na Nollag 2019. Ní theastaíonn gníomhú. Leasóidh na Coimisinéirí Ioncaim íocaíochtaí athfhillteacha más rud é go bhfuil athrú tagtha ar ráta an údaráis áitiúil. Dochair dhíreacha le tógáil ar an 15ú lá den mhí.
Asbhaint ag an bhFoinse Ní eiseofar litir, ach amháin má thagann athrú ar ráta d’údaráis áitiúil le haghaidh 2020. Ní theastaíonn gníomhú. Leasóidh na Coimisinéirí Ioncaim íocaíochtaí athfhillteacha más rud é go bhfuil athrú tagtha ar ráta an údaráis áitiúil. Athraíonn sé – féach an leathanach Asbhaint ag an bhFoinse

Ar aghaidh: Cé atá faoi dhliteanas CMÁ a íoc le haghaidh 2020?