Cé atá faoi dhliteanas i leith CMÁ agus an Mhuirir Theaghlaigh

An bhfuil tionóntaí faoi dhliteanas?

Más tionónta thú a íocann cíos agus léas níos lú ná 20 bliain agat, níl tú faoi dhliteanas don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) ar an maoin sin.

Más tionónta thú a íocann cíos agus léas níos faide ná 20 bliain agat, tá tú faoi dhliteanas don CMÁ ar an maoin sin.

Má tá tú ag íoc cíosa le d’údarás áitiúil, tá an t-údarás áitiúil faoi dhliteanas an CMÁ a íoc ar an maoin.

Más tionónta thú a bhfuil léas níos lú ná 20 bliain agat, agus má tá na Coimisineirí Ioncaim tar éis thú a cheangal le maoine chun críocha CMÁ, ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas agus ainm agus seoladh an tiarna talún a sholáthar.

Mura bhfuil sonraí an tiarna talún agat, ba chóir duit sonraí a sholáthar faoin duine a n-íocann tú cíos leo.

I gcásanna neamhchoitianta, féadfaidh sé nach bhfuil sonraí an úinéara ag tionónta, ach bheadh sonraí acu faoi na daoine a n-íocann siad an cíos leo agus ba chóir iad seo a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Féadfaidh sé go mbeidh tú faoi dhliteanas pionós €1,000 má loiceann tú nó má dhiúltaíonn tú cloí leis na Coimisinéirí Ioncaim agus an eolas seo á lorg.

Ar aghaidh: Ceart chun cónaitheachta nó leas saoil