Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe (CTCC)

Clárú le haghaidh CTCC

Feidhmeoidh Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe (CTCC) ar bhonn féinmheasúnaithe. Má tá talamh agat atá faoi dhliteanas CTCC, ní mór duit clárú don cháin. Beidh tú in ann clárú le haghaidh CTCC i dtreo deireadh 2023. Beidh ort tuairisceán bliantúil a dhéanamh leis na gCoimisinéirí Ioncaim agus aon dliteanas a íoc faoin 23 Bealtaine gach bliain, ag tosú in 2024.

Beidh feidhm ag ús, pionóis agus formhuirir de réir mar is cuí, i gcásanna neamhchomhlíontachta i leith an cháin, lena n-áirítear:

  • talamh faoi réir na cánach a mheas faoina luach
  • agus
  • tuairisceáin a thíolactar go déanach.

Ní mór duit taifid mionshonraithe a choinneáil ionas go mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim in ann an CTCC atá dlite a dheimhniú.

CTCC a iarchur

Féadtar CTCC a iarchur i gcásanna áirithe. I measc na gcásanna seo, áirítear:

  • nuair a chuireann tú tús le forbairtí cónaithe ar thalamh
  • agus
  • má tá d’achomharc i gcoinne do thalamh a bheith san áireamh ar léarscáil le húdarás áitiúil ag leanúint ar aghaidh.

Má chomhlíontar coinníollacha áirithe, féadfaidh sé nach mbeidh CTCC iarchurtha iníoctha.

Tá tuilleadh eolais faoi na cúinsí ina bhféadfaí CTCC a iarchur ar fáil  in Tax and Duty Manual.

Fiosruithe

Maidir le ceisteanna ar riaradh CTCC ag na gCoimisinéirí Ioncaim, bain úsáid as an tseirbhís shlán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil trí moChúrsaí nó ROS

Maidir le fiosruithe i leith talamh a bheith san áireamh ar léarscáileanna CTCC, lena n-áirítear fiosruithe i dtaca le criosú agus seirbhísiú, déan teagmháil leis an t-údarás áitiúil cuí le do thoil.

Tá eolas ginearálta maidir le CTCC ar fáil ar www.gov.ie/rzlt.