Scéim aisíocaíochta um theaghais ar cíos de réir costais (83F)

Aisghaireadh Alt 83E le hAlt 68 den Acht Airgeadais, 2022, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Meitheamh 2023 (I.R. Uimh. 240 de 2023). Féadtar éilimh aisíocaíochta i leith maoine den sórt sin a dhéanamh anois faoi Section 83DB SDCA 1999.