Aisíocaíochtaí eile Dleachta Stampa

Léargas ginearálta

Féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit sna cásanna seo:

  • má rinne tú Dleacht Stampa a ró-íoc ar ionstraim (doiciméad i scríbhinn)
  • má d’íoc tú Dleacht Stampa ar ionstraim nach bhfuil inmhuirir i leith Dleacht Stampa
  • má d’íoc tú Dleacht Stampa ar ionstraim a bhfuil foráil shonrach aisíocaíochta ann dó sa dlí ar an Dleacht Stampa.

Socruithe eatramhacha

Ar an 10 Deireadh 2017 (Lá an Bhuiséid) méadaíodh an ráta Dleachta Stampa ar mhaoin neamhchónaithe. Féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit má chomhlíontar coinníollacha áirithe agus má d’íoc tú dleacht ag an ráta 6%. Le tuilleadh eolais a fháil, féach Rátaí Dleachta Stampa.

Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbairtí Cónaithe

Féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haisíocaíocht a fháil faoin Scéim seo. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbairtí Cónaithe

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-íoctar an aisíocaíocht Dleachta Stampa?