Scéim Aisíocaíochta na Dleachta Stampa ar Fhorbraíochtaí Cónaitheacha

Tástálacha céatadáin

Cinntíonn na ‘tástálacha 75%’ seo go ndéantar sciar réasúnach den talamh a fhorbairt go hiarbhír chun críocha cónaithe. 

Tá dhá scrúdú mhalartacha ann. Nuair a críochnaítear forbairt il-aonaid nó céim i bhforbairt dá leithéid, ní mór ceann de na ‘tástálacha 75%’ a chomhlíonadh:

  • Tástáil loirg - ní mór go mbeadh 75% ar a laghad den achar dromchla iomlán clúdaithe ag na aonaid teaghaise.
  • Tástáil an achair chomhláin urláir - ní mór go mbeadh 75% ar a laghad den achar dromchla iomlán clúdaithe ag na haonaid teaghaise.

Is tomhas é an t-achar comhlán urláir ar achar inmheánach urláir gach ceann d’urláir an aonaid teaghaise. Folaíonn an tomhas na ballaí agus na spiaraí inmheánacha.

Tabhair do d’aire

Ní gá an ‘tástáil 75%’ a shásamh má tá aonad teaghaise aonair á thógáil agat.