Trádáil Leictreonach Scaireanna (CREST)

Léargas ginearálta

Nuair a tharlaíonn aistriú urrús Éireannach go leictreonach tríd an gcóras imréitigh leictreonach CREST, tagann muirear dleachta stampála 1% aníos.

CREST an t-ainm ar an gcóras leictreonach imréitigh trí socraítear aistrithe scaireanna a ndéileáltar leo ar mhalartáin roghnaithe.

Le tabhairt isteach Rialacháin 1996 (I.R. Uimhir 68 de 1996) de chuid Acht na gCuideachtaí, 1990 (Urrúis Neamhdheimhnithe), tá rogha ar fáil do chuideachtaí Éireannacha ligean dá scairshealbhóirí:

  • a dteidlíocht chun scaireanna a léiriú ar bhealach eile seachas trí dheimhniú scaireanna
  • agus
  • a scaireanna a aistriú go leictreonach, is é sin gan foirm aistrithe stoic.

Foráiltear faoi na Rialacháin nach mór aistrithe leictreonacha a dhéanamh trí chóras leictreonach imréitigh ceadaithe.

Tugadh faomhadh do CREST Co Ltd, a dtugtar Euroclear UK & Ireland Limited air anois córas a oibriú (ar a dtugtar CREST) trína bhféadtar scaireanna a aistriú go leictreonach.

Déileáiltear le haistriú leictreonach urrús in Ailt 68 go 78 den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampála, 1999.                                                                    

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi thrádáil leictreonach scaireanna in urrúis Éireannacha agus sonraí faoi Ús agus Pionós ar íocaíocht dhéanach Dleachta Stampála a éiríonn aníos ar aistriú urrús Éireannach tríd an gcóras leictreonach imréiteach CREST sa lámhleabhar CREST manual atá ar fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.

Guidance note on Intermediary relief and Central Counterparty Relief.

Féach ar an nóta treorach thuas roimh an bhfoirm iarratais thíos a chomhlánú:

Application forms to reclaim stamp duty can be found at the links below:

Ar aghaidh: Malartáin nó margaí ainmnithe chun críocha faoisimh d'idirghabhálaithe