Dleachta Stampála ar chártaí airgeadais

Eolas ginearálta i leith gach cárta

Níl tú faoi dhliteanas na Dleachta Stampála má tá do sheoladh billeála taobh amuigh den Stát don bhliain iomlán chánach. Má léirítear ar thaifid na hinstitiúide airgeadais go bhfuil seoladh shealbhóir an chárta sa Stát, tá Dleacht Stampála iníoctha.

Tá tú faoi dhliteanas na Dleachta Stampála má tá an institiúid airgeadais lonnaithe taobh amuigh den tír. Tá gach carta dliteanach má tá seoladh billeála shealbhóir an chárta sa Stát.

Ní eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim aisíocaíochtaí Dleachta Stampála ar an ábhar nach bhfuil teacht ag na Coimisinéirí Ioncaim ar chuntais aonair. Ba chóir d’aon duine atá ag lorg aisíocaíochta teagmháil a dhéanamh lena n-institiúid airgeadais.

Má chailleann tú do chárta nó má ghoidtear é, níl tú faoi dhliteanas Dleachta Stampála ar an gcárta athsholáthair.

Ar aghaidh: Ceisteanna faoi mhuirir Dleachta Stampála