Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Cabhair le hioncam ÍMAT a thíolacadh

Tabhair do d’aire

Tá ábhar an fhíseáin ar an leathanach seo cothrom le dáta cé go dtagraíonn siad don Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) do 2018. Is ionann na céimeanna a leanann tú agus do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) le haghaidh 2020 á comhlánú agat.

Mínítear san fhíseán seo leagan amach an phainéil Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT). Mínítear chomh maith an chaoi lena ndéantar pá, cáin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a réamhlíonadh.

Tabhair do d’aire

Tugtar an Creidmheas Cánach Fostaí anois ar an gCreidmheas Cánach ÍMAT. Más fostaí ÍMAT thú, is gá duit tic a chur sa bhosca cuí le cinntiú go bhfaigheann tú an creidmheas seo.

Ar aghaidh: Cabhair le faoiseamh a éileamh i leith ranníocaíochtaí pinsin