Scair-roghanna

Is éard is scair-rogha ann ná an ceart líon áirithe scaireanna a cheannach ag praghas seasta, ag am atá le teacht, laistigh de chomhlacht. Is sochar comhchineáil iad na scaireanna seo. Is é luach an tsochair ná luach margaidh na scaireanna ar an dáta a bronnadh iad. 

Aon cháin ioncaim dlite ar fheidhmiú na rogha, beidh sí inmhuirir faoin gcóras féinmheasúnaithe.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar scaireanna sa rannán ar Ioncaim Bhreise.