Faoiseamh chun do Ghnó Féin a chur ar bun

Má tá tú dífhostaithe go fadtéarmach, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann faoiseamh cánach a éileamh chun do ghnó féin a chur ar bun. Chun cáiliú, ní mór duit a bheith dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad sular thosaigh tú an gnó.

Bhí an Faoiseamh chun do Ghnó Féin a Chur ar Bun i bhfeidhm ó 25 Deireadh Fómhair 2013 go dtí 31 Nollaig 2018.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an bhFaoiseamh sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.