Dochar díreach míosúil

Nua-Aoisiú ÍMAT – scéim dochair dhírigh athraithigh á tabhairt isteach

Faoin Nua-Aoisiú ÍMAT, beifear in ann leas a bhaint as scéim nua dochair dhírigh athraithigh ón 25 Eanáir 2019 ar aghaidh.

Faoin scéim athraitheach, gheobhaidh na Coimisinéirí Ioncaim cead luach do dhliteanais mhíosúil iarbhír a iarraidh.

Féadtar iarratas a dhéanamh dochar díreach athraitheach a bhunú le haghaidh Cáin Ioncaim Fostóra le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Má tá dochar díreach seasta bunaithe agat faoi láthair, is gá é seo a chealú roimh dhochar díreach athraitheach nua a bhunú. Cinnteoidh sé seo nach n-iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ach aon íocaíocht amháin ó do bhanc.

Nuair a bheidh dochar díreach athraitheach bunaithe agat níl aon dualgas ort íocaíocht ar leithligh a dhéanamh trí aon mhodh eile íocaíochta, mar shampla Treoir Dhochair ROS. Beidh suim an dochair dhírigh athraithigh atá le hasbhaint cothrom le suim iarbhír do dhliteanais mhíosúil atá amuigh.

Íocaíochtaí caillte nó neamhíoctha dochair dhírigh athraithigh i leith Cáin Ioncaim fostóra

Féadfaidh sé go gcuirfidh do bhanc d’íocaíocht ar ais mar íocaíocht ‘neamhíoctha’. Má chuireann, iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an íocaíocht chaillte nó neamhíoctha dochair dhírigh athraithigh arís. Iarrfaidh muid an íocaíocht seacht lá oibre tar éis an dáta a bhí an íocaíocht bhunaidh dlite.

Tá d’íocaíocht bhunaidh dlite ar an tríú lá oibre deireanach den mhí.

Féadfaidh sé go ngearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús ar íocaíochtaí nach mbailítear go dtí an dara dáta dochair, nó ar íocaíochtaí ionaid a dhéantar le cárta dochair nó cárta creidmheasa.

Féadann muid thú a bhaint ón scéim dochair dhírigh nuair nach n-íoctar íocaíochtaí dochair dhírigh.

Seoltóirí grúpa

Más seoltóir grúpa thú agus más mian leat fanacht le dochar díreach, beidh ort athrú chuig dochar díreach athraitheach. Beidh ar Sheoltóirí Grúpa a socrú reatha dochair dhírigh sheasta a chealú le haghaidh Cáin Ioncaim Fostóra. Ní bheidh tionchar aige seo ar do dhochar díreach seasta le haghaidh CBL. Féadtar dochar díreach athraitheach a bhunú ó 25 Eanáir 2019 ar aghaidh.

Féach ar na Téarmaí agus Coinníollacha le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Cáin Bhreisluacha (CBL)