Gnóthas a thosú agus a rith

Íoc agus ríomhthíolacadh éigeantach

Ba chóir Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid chun do thuairisceáin chánach a íoc agus a thíolacadh go leictreonach.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar ríomhthíolacadh éigeantach sa rannán Clárú le haghaidh cánach.

Ar aghaidh: Iniúchadh na gCoimisinéirí Ioncaim