Gnóthas a thosú agus a rith

Do ghnóthas a chlárú

Clárú mar thrádálaí aonair

Féach clárú le haghaidh cánach mar thrádálaí aonair le haghaidh tuilleadh eolais ar do ghnóthas a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Nuair a bheidh tú cláraithe, beidh tú ag úsáid d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí féin le haghaidh do chomhfhreagrais uile leis na Coimisinéirí Ioncaim maidir le do ghnóthas.

Féadfaidh sé gur mian leat trádáil a dhéanamh faoi ainm gnóthais eile atá éagsúil ó d’ainm nó do shloinne. Más ea, féadfaidh tú an t-ainm seo a chlárú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) trí Fhoirm RBN1 a chomhlánú agus a sheoladh chucu.

Clárú mar iontaobhas nó mar chomhpháirtíocht

Féach clárú le haghaidh cáin mar iontaobhas nó mar chomhpháirtíocht le haghaidh tuilleadh eolais ar do ghnóthas a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Nuair atá tú cláraithe, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim Uimhir Tagartha Cánach ar fáil do do chomhpháirtíocht nó d’iontaobhas. Bainfidh tú úsáid as an uimhir seo le haghaidh d’iontaobhais nó do chomhpháirtíochta.

Bainfidh tú úsáid as:

Féadfaidh sé gur mian leat trádáil a dhéanamh faoi ainm gnóthais eile atá éagsúil ó d’ainm nó ó ainmneacha do chuid comhpháirtithe. Más ea, ní mór duit an t-ainm seo a chlárú leis an CRO trí Fhoirm RBN1A a chomhlánú agus a sheoladh chucu.

Clárú mar chuideachta

Féach clárú le haghaidh cánach mar chuideachta le haghaidh tuilleadh eolais ar do chuideachta a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Nuair atá tú cláraithe, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim Uimhir Tagartha Cánach ar fáil do do chuideachta. Déanfaidh do chuideachta trádáil faoin uimhir seo. Ba chóir duit an uimhir seo a úsáid ar aon sonraisc a eisíonn tú. Bainfidh tú úsáid as d’uimhir PSP féin le haghaidh do thuairisceáin cánach pearsanta.

Nuair a chláraítear do chuideachta, ní mór Statement of Particulars a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá trádála. Déantar é seo trí Fhoirm 11F de chuid an CRO a chomhlánú agus a thíolacadh d’Aonad Náisiúnta Cuideachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní mór an uimhir thagartha a fuarthas ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí nuair a cláraíodh an chuideachta a chur san áireamh.

Ar aghaidh: An dteastaíonn gníomhaire cánach uait?