Iarratais le haghaidh comhlachtaí deonacha neamhchláraithe

Mura bhfuil Uimhir Cláraithe Cánach ag do chomhlacht deonach, ní mór duit clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadtar clárú mar chomhlacht deonach neamhchorpraithe trí fhoirm clárúcháin d’eagraíochtaí deonacha neamhbhrabúsacha a chomhlánú. Ba chóir duit an fhoirm a sheoladh chuig an Aonad Clárúcháin ábhartha liostaithe ar an fhoirm.

Nuair a gheobhaidh tú d’Uimhir Clárúcháin Cánach, féadtar iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ag baint úsáid as an gcóras leictreonach Imréitigh Cánach (eTC).