Iarratais neamhchónaitheoirí

Ní mór d’iarratasóirí neamhchónaitheacha atá cláraithe le haghaidh cáin Éireannach iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó moChúrsaí.

Ní fhéadann le hiarratasóirí neamhchónaitheacha iarratas a dhéanamh trí ROS nó moChúrsaí:

  • mura bhfuil siad cláraithe le haghaidh cáin Éireannach
  • mura bhfuil ionad gnó bunaithe buan acu sa Stát.

Féadfaidh sé go mbeadh ort clárú le haghaidh cáin Éireannach roimh iarratas a dhéanamh. Féadfar do stádas cánach a sheiceáil leis an tAonad Imréitigh Cánach do Neamhchónaitheoirí: nonrestaxclearance@revenue.ie

Mura bhfuil ort clárú le haghaidh cánach, comhlánaigh TC1 agus seol chuig an tAonad Imréitigh Cánach do Neamhchónaitheoirí í. 

Iarratasóirí neamhchónaitheacha a dhéanann iarratas ar athnuachan ceadúnais máil, féadfaidh siad a bheith cláraithe le haghaidh Cáin Ioncaim (CI) amháin.

Mar shampla, geallghlacadóir nach bhfuil oifig sa Stát aige, ach tá seastán aige ar ráschúrsa. Is é an seastán a áit gnó. Dá bharr, ní mór dóibh clárú le haghaidh CI.