Imréiteach cánach do charthanais

Teastóidh Deimhniú Imréiteach Cánachcarthanas ó chartanas atá ag déanamh iarratas:

  • ar chonradh seirbhíse poiblí
  • ar an Scéim Cúitimh CBL
  • ar cheadúnais áirithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an leathanach Imréiteach cánach do charthanais sa rannán Cuideachtaí agus carthanais.