Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun clárú don Scéim Tacaíochta Sealadaí um Fuinneamh Gnó (STSFG)

Chun clárú don Scéim Tacaíochta Sealadaí um Fuinneamh Gnó (STSFG) ní mór deimhniú Imréitigh Cánach a bheith agat.

Ní mór duit imréiteach cánach bailí a choinneáil ar feadh thréimhse na scéime STSFG.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Scéim Tacaíochta Sealadaí um Fuinneamh Gnó (STSFG).