Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun iarratas a dhéanamh ar chonradh seirbhíse poiblí

Má fhaightear íocaíochtaí ó chonradh seirbhíse poiblí os cionn €10,000, agus Cáin Bhreisluacha san áireamh, teastóidh Deimhniú Imréitigh Cánach uait i rith na bliana.

Is é Department of Finance circular on the granting of contracts a shocraíonn an teorainn seo.

Más le haghaidh togra tógála é an conradh, teastóidh ráta CCI 0% nó 20% a bheith agat. Déanfar é seo a sheiceáil nuair a bheidh an conradh dlite le bheith íoctha.

Teastaíonn imréiteach cánach fiú mura bhfuil conradh foirmiúil i bhfeidhm chun earraí nó seirbhísí a sholáthar.

Ar aghaidh: Chun iarratas a dhéanamh chun dul ar an bPainéal um Chúnamh Dlíthiúil Ceartais Choiriúil