Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun iarratas a dhéanamh ar dheontais áirithe

Má fhaightear deontais, fóirdheontais nó íocaíochtaí cosúla ó roinn rialtais nó údarás poiblí ar fiú níos mó ná €10,000 iad le linn na bliana, beidh ort Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith agat.

Leagann an Department of Finance circular on the payment of grants an teorainn seo.

Ar aghaidh: Chun iarratas a dhéanamh ar chonradh seirbhíse poiblí