Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta

Má tá tú ag déanamh iarratais ar an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta, ní mór imréiteach cánach a bheith agat.

Ar aghaidh: Chun iarratas a dhéanamh a bheith mar bhall den Scéim Fan agus Caith