Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun iarratas a dhéanamh chun dul ar an bPainéal um Chúnamh Dlíthiúil Ceartais Choiriúil

Má tá iarratas á dhéanamh agat chun dul ar an bPainéal um Chúnamh Dlíthiúil Choiriúil, ní mór duit Deimhniú Imréitigh Cánach a chur ar fáil. Más fostaí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) thú, ní mór do d’fhostóir a bheith comhlíontach ó thaobh cánach de sula n-eiseofaí do Dheimhniú Imréitigh Cánach.

Ar aghaidh: Chun iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas d'Fheithicil Bheag Seirbhíse Poiblí (SPSV)