Teagmhálacha eisceachtúla

Cuirtear na sonraí teagmhála thíos ar fáil do chleachtóirí canach chun ligean dóibh teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim má tá gá práinneach le teagmháil agus mura bhfuil siad in ann é a dhéanamh ar na gnáthbhealaí. Táthar ag súil leis go mbeidh srian ar chúinsí eisceachtúla, den chuid is mó, ach amháin i mbuaicthréimhsí tíolactha.

Tá sé tábhachtach a thabhairt do d’aire maidir leis an duine ainmnithe, nach mbeidh an duine sin ag déileáil leis an bhfiosrú bunúsach nuair a dhéantar teagmháil leo sna cúinsí thuas. Níl an pointe teagmhála seo le húsáid ach amháin nuair is cosúil nach bhfuil na gnáthbhealaí ag oibriú. Tógfaidh an teagmhálaí, sna cúinsí seo, na céimeanna cuí chun aon deacrachtaí teagmhála a réiteach.

Nuair a bhíonn deacrachtaí ag custaiméirí agus cleachtóirí cánach ag buaicthréimhsí, féadfaidh sé go mbaineann sé le hacmhainní a bheith gann mar gheall ar éileamh mór ó chustaiméirí. Cé go ndéanfar gach iarracht na hacmhainní a chur ar fail chun an t-éileamh a shásamh, féadfaidh sé go bhfuil tréimhsí ann nuair a bhíonn moill agus deacrachtaí i gceist le teagmháil a dhéanamh. Iarrann muid ort a bheith foighneach sna cúinsí seo.

Rannóg Gnó

Sonraí don Rannóg Gnó
AinmSeoladh Ríomhphost
Ann Dillon                  

exceptionalcontactbd@revenue.ie

Rannóg Pearsanta

Sonraí don Rannóg Pearsanta
AinmSeoladh Ríomhphost
Kevin Heffernan

kevheffrn@revenue.ie

Rannóg na bhFiontar Meánmhéide

Sonraí don Rannóg na bhFiontar Meánmhéide
AinmSeoladh Ríomhphost
Sinead Curley

MEDexceptionalcontact@revenue.ie

Rannóg an Ard-Bhailitheora

Sonraí don Rannóg an Ard-Bhailitheora
AinmSeoladh Ríomhphost

Áine Fogarty

 CGExceptionalContacts@Revenue.ie