Treoir na gCoimisinéirí Ioncaim i leith an phróisis reachtaigh

Is é Seirbhísí Reachtaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim a bhfuil sé de chúram air sna Coimisinéirí Ioncaim tabhairt faoi reachtaíocht a chur ar fáil, agus tá taithí agus cumas ardscileanna reachtacha aige ar fud na gceannteideal cánach uile:

Cánacha Díreacha (Pearsanta agus Gnó) amhail:

  • Cáin Ioncaim
  • Cáin Chorparáide
  • Cáin Maoine Áitiúil
  • Cáin Gnóthachan Caipitiúil
  • Cáin Fáltas Caipitiúil
  • Dleacht Stampa

Cánacha Indíreacha, amhail

  • Cáin Bhreisluacha
  • Mál
  • Custaim

Sa treoirleabhar ar phróiseas reachtach na gCoimisinéirí Ioncaim in Revenue guide to the legislative process leagtar amach na próisis agus na nósanna imeachta agus ról na gCoimisinéirí Ioncaim.