Nótaí treorach - An tAcht Custam

  • Notes for guidance – Customs Act 2015
    Tá forbhreathnú ar na forálacha agus tráchtaireacht ar gach rannán i ngach Cuid den Acht Custaim sna nótaí seo.
  • Notes for guidance - customs reporting
    Tá an nóta seo ar fáil chun cabhrú le trádálaithe agus daoine aonair ar a bhfuil oibleagáid orthu tuairisc a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim faoin Acht Custaim.