Nochtadh a dhéanamh

Is éard is nochtadh cáilitheach ann ná eolas a thugann tú do na Coimisinéirí Ioncaim sa chás nach bhfuil do chuid ioncaim ná gnóthachan uile tuairiscithe agat, nó sa chás go bhfuil earráid déanta agat ar do thuairisceán cánach. Féadfaidh an nochtadh cáilitheach seo a bheith spreagtha nó neamhspreagtha.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an leathanach ar Nochtadh a dhéanamh sa rannán ar Fhéinmheasúnú agus féinfhostaíocht.