Nochtadh a dhéanamh

Is éard is nochtadh cáilitheach ann ná eolas a thugann tú do na Coimisinéirí Ioncaim sa chás:

  • nach bhfuil do chuid ioncaim ná gnóthachan uile tuairiscithe agat
  • go bhfuil earráid déanta agat ar do thuairisceán cánach.

Féadfaidh an nochtadh cáilitheach seo a bheith spreagtha nó neamhspreagtha.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an leathanach ar Nochtadh a dhéanamh sa rannán ar Fhéinmheasúnú agus féinfhostaíocht.