Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim

Feidhmíonn Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim sna ceithre Réigiún Cánach agus láimhseálann sé ceisteanna teicniúla casta a bhféadfaidh sé go dteastaíonn soiléiriú ó chleachtóirí cánach agus cáiníocóirí gnó ina leith.

Níor chóir, áfach, úsáid a bhaint as an tseirbhís seo mar an gcéad phointe teagmhála ag cleachtóirí ná ag gnóthais. Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag súil leis go mbeidh taighde agus anailís déanta ag cleachtóirí cánach agus ag cáiníocóirí gnó ar an gceist ar an gcéad dul síos. Sa chás go bhfuil doiléireacht i leith an fhreagra, ba chóir dóibh ansin cúnamh a lorg ón tseirbhís seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Revenue Service to Practitioners and Business Taxpayers including RTS guidelines.

Is gá fiosruithe teicniúla casta a chur i scríbhinn trí M’Fhiosruithe chuig an Oifigeach Bainistithe Fiosruithe don oifig ó Réigiún cuí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Le cinntiú go ndéantar bainistiú éifeachtúil ar fhiosruithe chuig Seirbhís Theicniúil na gCoimisinéirí Ioncaim, ní mór tíolacthaí a bheith san fhormáid shonraithe. Féach an Fhoirm RTS 1A.