Cén chaoi a dtugtar cuntas i leith CBL

CBL a aisíoc

Má tá suim in-aisíoctha mar thoradh ar do thuairisceán Cánach Breisluacha (CBL), ní mór duit socrú a dhéanamh go n-íocfar d’aisíocaíocht CBL go díreach le cuntas in institiúid airgeadais.

Má tá tuairisceáin chánach amuigh agat, féadfaidh sé go gcoinneoidh an tArd-Bhailitheoir d’aisíocaíochtaí siar. Ba chóir duit a chinntiú go n-íoctar do chuid cánacha uile, é sin nó déanfar aisíocaíochtaí a fhritháireamh in aghaidh dliteanais chánach amuigh.