An Scéim CBL do Chógaiseoirí

Tá scéim CBL do chógaiseoirí i bhfeidhm do chógaiseoirí a bhfuil láimhdeachas bliantúil níos lú ná €1.5 milliún acu.

Bunaíodh an scéim chun aghaidh a thabhairt ar saincheisteanna oibríochta áirithe i gcógaslanna. De bharr na saincheisteanna seo, phléigh na Coimisinéirí Ioncaim agus an tAontas Cógaiseoirí na hÉireann athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim CBL do Chógaiseoirí. Tugann an scéim athbhreithnithe léiriú níos fearr ar an gcaoi a bhfeidhmíonn cógaiseoirí.

Tá mioneolas ar an Scéim CBL do Chógaiseoirí ar fáil faoin rannán Treoir Bhreise.