Miondíoltóirí gairneoireachta

Tá rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL) i bhfeidhm ar tháirgí de chineál gairneoireachta arna sholáthar ag miondíoltóirí lena n-áirítear:

  • ionaid gharraíodóireacht
  • agus
  • feirmeoirí ar ráta comhréidh.

Tá faisnéis níos mionsonraithe ar chánachas CBL do mhiondíoltóirí gairneoireachta ar fáil sa rannán Treoir Breise.