Bronntanais agus earraí fógraíochta

Tá roinnt rialacha speisialta Cánach Breisluacha (CBL) ann le haghaidh bronntanais agus earraí fógraíochta agus ní mór duit a bheith ar an eolas fúthu.

Tá mioneolas ar an gcánachas CBL a bhaineann le bronntanais agus earraí fógraíochta ar fáil faoin rannán Treoir bhreise. Leagtar amach sna treoracha, chomh maith, na nithe a leanas:

  • an cánachas CBL ar fhéinsoláthairtí
  • samplaí tionsclaíocha
  • earraí athsholáthair
  • scéimeanna fógraíochta
  • 'scéimeanna praghasghearrtha' 
  • agus
  • 'scéimeanna aisairgid'.