Earraí aisdúichithe agus lascainí

Ní mór an Cháin Bhreisluacha (CBL) iníoctha ar soláthar a choigeartú:

  • nuair a dhéantar earraí a aisdúichiú
  • nuair a thugtar lascainí.

Ba chóir nóta creidmheasa a eisiúint ina léirítear an chomaoin laghdaithe nuair a theastaigh sonrasc i dtaca leis an soláthar sin.