Earraí aisdúichithe agus lascainí

Ní mór an Cháin Bhreisluacha (CBL) iníoctha ar soláthar a choigeartú:

  • nuair a chuirtear earraí ar ais
  • nuair a thugtar lascainí.

Ní mór duit nóta creidmheasa a eisiúint i gcásanna inar eisigh tú sonrasc agus gur laghdaigh tú praghas soláthair ina dhiaidh sin. Ba chóir go dtaispeánfadh an nóta creidmheasa sonraí an laghdú praghais go soiléir.