Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Trádálaithe neamhbhunaithe agus ciandíolacháin

Ciallaíonn ciandíolacháin soláthar earraí déanta ag trádálaithe neamhbhunaithe do chustaiméirí príobháideach nó neamh-incháinithe sa Stát ina bhfuil an trádálaí freagrach as seachadadh na hearraí, cosúil le:

  • díolacháin a ndéantar ar an idirlíon
  • díolacháin postdíola
  • díolacháin fóin.

Ní mór duit, mar trádálaí neamhbhunaithe, clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) má sháraíonn do chiandíolacháin go dtí an Stát €35,000 i mbliain féilire.

Féadfaidh tú mar sin féin roghnú clárú i gcomhair CBL sa Stát ar do chiandíolacháin i gcás nach dtéann tú thar an tairseach €35,000.

Ní mór duit ansin, cuntas a thabhairt ar CBL ar do dhíolacháin ag na rátaí CBL cuí in Éireann.

Tá dualgas ar thrádalaithe neamhbhunaithe a dhéanann ciandíolacháin d'earraí inmháil (mar shampla, biotáillí nó tobac) leis an Stát clárú le haghaidh CBL sa Stát is cuma cén láimhdeachas atá ann.

Ar aghaidh: Tógálaithe agus fochonraitheoirí neamhbhunaithe