Fáltais ó Ballstáit eile AE

Fáltais táirgí alcóil laistigh den Chomhphobal

I gcás fáltais alcóil laistigh den Chomhphobal, bíonn CBL iníoctha ag an am céanna a bhíonn an dleacht mháil iníoctha sa Stát. Tá an CBL inmhuirir ar phraghas sonraisc na n-earraí méadaithe leis an méid dleachta máil iníoctha.

Céard é an socrú dleachta ar fionraí?

Go hiondúil, ní bhíonn CBL inmhuirir i leith soláthar táirgí alcóil fad a choinnítear iad faoi shocrú dleachta ar fionraí. Is é sin an chás beag beann ar an foinse (iompórtálacha, fáltais laistigh de chomhphobal an Aontais Eorpaigh (AE) nó táirgí táirgthe sa bhaile).

Ní soláthar chun críocha CBL é táirgí alcóil a sholáthar fad is a choinnítear iad faoi dhleacht ar fionraí. Is é an soláthar deiridh atá faoi réir CBL. Tá an CBL iníoctha in éineacht leis an dleacht mháil. Tarlaíonn sé seo ag an am a bhaintear na hearraí ó dhleacht ar fionraí. Ba chóir neamhaird a thabhairt ar aon soláthar, fáltas laistigh den chomhphobal nó iompórtáil roimhe sin.

Ní ar eisiúint an tsonraisc CBL ag am an tsoláthair a bheidh an CBL dlite ar sholáthar deiridh den chineál sin. Ina áit sin bheidh sé iníoctha ag an úinéir leis an dleacht mháil ag an am a bhaintear na hearraí ó dhleacht ar fionraí.

Sa chás go bhfuil táirgí alcóil soláthartha agus iad faoi shocrú dleachta ar fionraí:

  • ní ghearrfaidh an soláthraí CBL.
  • ní léireofar CBL ar aon sonrasc a eisítear i leith an tsoláthair.

Féach ar Treoir bhreise chun tuilleadh eolais a fháil faoi fháltais táirgí alcóil laistigh den Chomhphobal.

Ar aghaidh: Modhanna iompair nua a fháil ó Bhallstát eile