Cén uair a fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim earraí a ghabháil?

Le linn idirghabháil CBL ag na Coimisinéirí Ioncaim, beidh earraí faoi réir forghéilleadh i gcúinsí go bhfuil:

  • stádas Cánach Breisluacha (CBL) na n-earraí nasctha lena n-easpórtáil agus go bhfanann na hearraí taobh istigh den Stát gan údarú
  • agus
  • earraí nialas-rátaithe á scaipeadh go mídhleathach san Aontas Eorpach (AE).

Beidh feidhm ag na forálacha um fhorghéilleadh ar mhodhanna nua iompair a fháil taobh istigh den Chomhphobal sna cásanna seo:

  • mura bhfuil tú i dteideal an CBL a aiséileamh, agus
  • má loiceann tú cuntas a thabhairt i leith CBL.

Céard a tharlaíonn má ghabhtar m’earraí?

Nuair a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim d’earraí a ghabháil nó a choimeád, tá dhá mhí againn cinneadh a dhéanamh an bhfuil siad faoi dhliteanas forghéillte. Mura bhfuil, scaoilfear na hearraí. 

Forálacha na nAchtanna Custam

Tá feidhm ag forálacha na nAchtanna Custam maidir le forghéilleadh agus daoradh earraí ar earraí atá faoi dhliteanas forghéillte faoin dlí CBL.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Treoir bhreise.