Cén uair a fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim earraí a ghabháil?

Le linn idirghabháil Cáin Bhreisluacha (CBL) ag na Coimisinéirí Ioncaim, beidh earraí faoi réir forghéillte sna cúinsí seo a leanas:

  • nuair a fheidhmítear an ráta nialasach CBL ar sholáthar na hearraí sin. Tá sé seo ar an mbonn go raibh siad le haistriú taobh amuigh den Stát, ach go gcoinnítear na hearraí taobh istigh den Stát gan cheadú
  • má fhaigheann tú na hearraí sin ó sholáthraí i mBallstát eile gan CBL a íoc. Tá sé seo ar an mbonn go bhfuil uimhir mhícheart CBL curtha ar fáil don soláthraí sin.
  • má loiceann tú na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil tú i do dhuine cuntasach anois agus go bhfuil tú ag soláthar na n-earraí sin.

Beidh feidhm chomh maith ag na forálacha um fhorghéilleadh ar mhodhanna nua iompair a fháil taobh istigh den Chomhphobal sna cásanna seo:

  • mura bhfuil tú i dteideal an CBL iníoctha a aiséileamh ar fháil na n-earraí sin
  • agus
  • má loiceann tú cuntas a thabhairt i leith CBL ar na hearraí sin.

Céard a tharlaíonn má ghabhann na Coimisinéirí Ioncaim m’earraí?

Nuair a ghabhtar d’earraí, is gá do na Coimisinéirí Ioncaim cinneadh a dhéanamh taobh istigh de thréimhse dhá mhí. Déantar é sin le fáil amach an bhfuil, nó nach bhfuil na hearraí sin faoi dhliteanas forghéillte nó go bhfuil siad le scaoileadh.

Forálacha na nAchtanna Custam

Tá feidhm ag forálacha na nAchtanna Custam maidir le forghéilleadh agus daoradh earraí ar earraí atá faoi dhliteanas forghéillte faoin dlí CBL.