Daoine faoi mhíchumas

Cén chaoi le CBL a aiséileamh ar feithiclí do dhaoine faoi mhíchumas

Féadtar Cáin Bhreisluacha (CBL) a aiséileamh i dtaca le feithiclí lena n-úsáid:

  • ag daoine le míchumas dian agus buan mar thiománaithe nó mar phaisinéirí
  • ag eagraíochtaí chun daoine le míchumas dian agus buan a iompar.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a chur isteach taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Féadtar foirmeacha iarratais agus fógraí poiblí maidir leis an bhfaoiseamh seo a fháil ón bPríomh-Oifig aisíocaíochtaí

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar aiséileamh ar CBL ar áiseanna agus ar fhearais do dhaoine faoi mhíchumas