Feirmeoirí agus iascairí

Cén chaoi le CBL ar dhíosal muirí a aiséileamh

Féadfaidh iascairí nach bhfuil cláraithe le haghaidh CBL aisíocaíochtaí a éileamh i leith CBL a íocadh ar dhíosal muirí a ceannaíodh nó a iompórtáladh.

Ba chóir d'iarratas ar aisíocaíocht CBL agus cáin ola mianraí a dhéanamh ar ríomhAisíocaíochtaí.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht CBL a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Ní mór éilimh ar aisíocaíocht ar cháin ola mianra a dhéanamh i dtaca le hola mhianra a úsáidtear laistigh de thréimhse uasta ná aon mhí féilire amháin. Is é an teorainn ama le héilimh ar cháin ola mianra ná ceithre mhí i ndiaidh dheireadh na tréimhse éilithe.

Ach amháin i gcásanna eisceachtúla, féadfaidh sé nach n-íocfar aon éilimh a dhéantar lasmuigh den teorainn ama sonraithe.