Earraí daonnúla le haghaidh easpórtála

Féadann eagraíochtaí daonchairdis, i gcúinsí áirithe, aiséileamh a dhéanamh ar Cháin Bhreisluacha (CBL) a íocadh ar earraí. Féadtar CBL a aiséileamhh i leith earraí a ceannaíodh sa Stát, nó iompórtáladh isteach sa Stát, agus a easpórtáiltear ina dhiaidh sin iad. Tá sé seo ar an gcoinníoll go n-úsáidtear na hearraí i ngníomhaíochtaí daonnúla, carthanúla nó teagaisc na heagraíochta thar lear.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a dhéanamh ar an bhFoirm CBL 73, Is gá iarratais a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.