Cóistí turasóireachta

Féadfaidh sé go bhfuil tú páirteach i dturasóirí a iompar ar bhóthar faoi chonradh grúpa. I gcásanna den chineál sin, féadtar aiséileamh a dhéanamh ar Cháin Bhreisluacha (CBL) a tabhaíodh ar bhusanna turasóireachta a cheannach, a fháil laistigh den Chomhphobal, a thógáil ar léas nó a fháil ar cíos.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Le héifeacht ó 1 Eanáir 2019, ba chóir iarratais ar aisíocaíocht CBL ar bhusanna turasóireachta a dhéanamh leis an áis ríomh-Aisíocaíochtaí. Ní mór do ríomhthíolaiceoirí éigeantacha reatha éilimh a thíolacadh leis an áis ríomh-Aisíocaíochtaí.

Féadtar tuilleadh eolais ar an áis ríomh-Aisíocaíochtaí a fháil anseo: Iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht Cánach Breisluacha (CBL) ar bhusanna turasóireachta.

Féadtar gach fiosrú i ndáil le ríomhAisíocaíochtaí do Bhusanna Turasóireachta a dhéanamh le M’Fhiosruithe ach na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  • Sínigh isteach ar moChúrsaíROS.
  • Roghnaigh ‘An tArdbhailitheoir’.
  • Roghnaigh Aisíocaíochtaí CBL (Neamhchláraithe).