Scéim easpórtála miondíola

Deimhniú easpórtálacha sa Stát

Tabharfar míniú sa rannán seo ar an méid seo a leanas:

  • an chaoi a dtarlaíonn deimhniú easpórtálacha
  • ról Chustaim na hÉireann
  • deimhniú arna dhéanamh ag oifigigh i dtír chónaithe an turasóra nó an taistealaí.

Cén chaoi a dtarlaíonn deimhniú easpórtálacha?

Is éard is deimhniú ann ná nuair a stampálann oifigeach Custam do dhearbhán easpórtála. Tá sé mar fheidhm ag an deimhniú fianaise a sholáthar don miondíoltóir nó gníomhaire aisíocaíochta go bhfuil na hearraí tar éis an tAontas Eorpach (AE) a fhágáil, de réir théarmaí na Scéime Easpórtála Miondíola. Féadtar an deimhniú seo a bheith tugtha ag na Custaim sa Stát seo, nó ag Oifigigh Custam an Bhallstáit ag an bpointe imeachta ón AE. I gcúinsí áirithe, féadtar an deimhniú a sholáthar ó thír chónaithe an turasóra nó taistealaí.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é an deimhniú an bonn chun an aisíocaíocht Cánach Breisluacha (CBL) a cheadú ar na hearraí. Tá sé mar bhonn freisin chun táillí a ghearrtar maidir le haon seirbhísí easpórtála soláthartha a cheadú ag an ráta nialasach CBL.

Deimhniú ag Custaim na hÉireann

Cuirfidh gníomhaire aisíocaíochta doiciméid ar fáil a tugadh dóibh lena dheimhniú don turasóir nó taistealaí dá bhfuil siad ag gníomhú mar ghníomhaire. Ní gá go rachadh turasóir nó taistealaí i dteagmháil le gníomhaire aisíocaíochta. Sa chás seo ba cheart dóibh na doiciméid a chur sa bhosca Custam ag an bpointe imeachta, nó, i gcás earraí ard-luacha, na doiciméid chuí a chur i láthair na gCustam ar imeacht dóibh. Féach an rannán 'Céard iad na ceannacháin a bhféadtar CBL a éileamh ar ais?’ le heolas a fháil ar earraí ard-luacha.

Déanfaidh Custaim na hÉireann deimhniú ar earraí a ceannaíodh sa Stát, fiú murach é an Stát an pointe deiridh imeachta ón AE. Tá sé seo faoi réir na fianaise:

  • go bhfuil ticéad ag an turasóir nó taistealaí le haghaidh ceann scríbe taobh amuigh den AE
  • agus
  • go bhfuil an ticéad bailí tráth nach déanaí ná deireadh na tríú míosa ón dáta a cheannaítear na hearraí.

Féadann na Custaim na hearraí a scrúdú mar chuid den deimhniú. Ba chóir go mbeadh turasóir nó taistealaí in ann na hearraí a thaispeáint do na Custaim, má iarrtar é. Mura bhfuil oifigigh Custam sásta maidir le bailíocht aon dearbháin nó admhála, seolfar ar ais é gan stampa chuig an turasóir nó taistealaí.

Ar aghaidh: Cén uair a fhéadtar an deimhniú easpórtálacha tarlú taobh amuigh den Stát?