Seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne

Caitear le seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne mar sheirbhís aonair chun críocha Cánach Breisluacha (CBL), nuair atá an seirbhís déanta suas de:

  • anailís agus monatóireacht ar shócmhainní cliant-infheisteoirí
  • agus
  • urrúis a cheannach agus a dhíol.

Tá an tseirbhís seo faoi dhliteanas CBL ag an ráta caighdeánach.

Féadfaidh díolúine ó CBL a bheith i gceist le táillí a ghearrtar go heisiach ar cheannach nó díol scaireanna nó urrús. Tá sé seo i gceist sa chás:

  • go léirítear i socruithe an chonartha go bhfuil na táillí á ngearradh ar bhonn idirbheart ar idirbheart
  • agus
  • go léirítear na sonraisc i gceart sna sonraisc.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne ar fáil sa rannán Treoir bhreise.