Seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne

Caitear le seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne mar sheirbhís aonair chun críocha Cánach Breisluacha (CBL), sna cásanna seo:

  • má dhéanann iad anailís agus monatóireacht ar shócmhainní cliant-infheisteoirí
  • agus
  • má cheannaíonn agus má dhíolann siad urrúis.

Tá an tseirbhís seo faoi dhliteanas CBL ag an ráta caighdeánach.

Féadfaidh díolúine ó CBL a bheith i gceist le táillí a ghearrtar go heisiach ar cheannach nó díol scaireanna nó urrús ar bhonn idirbheart ar idirbheart. Tá sé seo i gceist sa chás:

  • go léirítear i socruithe an chonartha go bhfuil na táillí á ngearradh ar bhonn idirbheart ar idirbheart
  • agus
  • go léirítear na sonraisc i gceart sna sonraisc.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne ar fáil sa rannán Treoir bhreise.