Seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne

Chun críocha Cánach Breisluacha (CBL), meastar gur seirbhís shingil iad seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne ina ndéantar anailís agus monatóireacht ar shócmhainní cliaint-infheisteoirí agus urrúis a cheannach agus a dhíol. Tá an tseirbhís seo faoi dhliteanas CBL ag an ráta caighdeánach.

Nuair a ghearrtar táillí díreach ar scaireanna nó urrúis a cheannach nó a dhíol ar bhonn idirbheart ar idirbheart, áfach, féadfaidh na táillí seo a bheith díolmhaithe ó CBL sa chás:

  • go léiríonn na socruithe conartha go bhfuil na táillí á ngearradh ar bhonn idirbheart ar idirbheart
  • agus
  • go léiríonn na sonraisc na socruithe i gceart.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le seirbhísí lánroghnacha bainistíochta punainne le fáil sa rannán Treoir breise.