In-asbhainteacht do chuideachtaí árachas saoil

Cuireann cuideachtaí árachas saoil táirgí árachas saoil glan ar fáil chomh maith le táirgí coigiltis. Tá sé tábhachtach cíoradh cén chaoi ar chóir Cáin Bhreisluacha (CBL) a ríomh agus an dá rud seo a leanas a chur faoi chaibidil;

  • ioncam árachais
  • agus
  • táirgí coigiltis agus infheistíochta

Le haghaidh mioneolas ar in-asbhainteacht CBL do chuideachtaí árachas saoil, féach ar threoir bhreise.