In-asbhainteacht CBL do chuideachtaí árachas saoil

Baineann an rannán seo le in-asbhainteacht Cánach bhreisluacha (CBL) do chuideachtaí árachas saoil.

Cuireann cuideachtaí árachas saoil táirgí árachas saoil glan ar fáil chomh maith le táirgí coigiltis. Tá sé tábhachtach do chuideachtaú árachas saoil a bheith airdeallach ar na torthaí ó thaobh in-asbhainteachta Cánach bhreisluacha (CBL) a dfhéadfadh teacht chun cinn maidir leis an dá rud seo a leanas:

  • ioncam árachais
  • agus
  • táirgí coigiltis agus infheistíochta

Le haghaidh mioneolas ar in-asbhainteacht CBL do chuideachtaí árachas saoil, féach ar Threoir bhreise.