In-asbhainteacht don tionscal airgid

Tá impleachtaí in-asbhainteachta áirithe maidir le Cáin Bhreisluacha (CBL) don tionscal airgid rialaithe nuair a bhaineann gníomhaíochtaí le forghníomhú trádála in urrúis airgeadas.

Féach ar threoir bhreise faoi thuairim na gCoimisinéirí Ioncaim ar ghníomhaíochtaí cáilitheacha agus in-asbhainteachta CBL maidir leis na gníomhaíochtaí seo.